پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی

هر آنچه برای رسیدن به خوشبختی می خواهید

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


نظر اسلام در مورد غریزة جنسی چیست؟ راه درست برخورد با این غریزه در شرایط كنونی كدام است؟غریزة جنسى

اسلام به طور اصولى با سركوب نیازهاى طبیعى و مشروع انسان و از جمله غریزه جنسى، به شدّت مخالف است. قرآن كریم مى‏فرماید: «از نشانه‏هاى او این است كه از نوع خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدان‏ها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى در این نعمت، براى مردمى كه مى‏اندیشند، قطعا نشانه‏هایى است».(1) در این آیه خداوند از محبت همسرى به عنوان نعمت و یكى از نشانه‏هاى حكمت الهى یاد مى‏كند. پیامبر اكرم (ص) باتوجه به وجود اندیشه رهبانیت در ادیان گذشته و شاید تا حدودى سرایت آن به برخى از مسلمانان به شدت با این نگرش به مبارزه برخاسته، فرمودند: «خداوند مرا براى رهبانیت و ریاضت نفرستاده است بلكه مرا براى شریعتى آسان و با گذشت مبعوث كرده است».
با توجه به این مطلب، بطلان و نادرستى رهبانیت و سركوب غریزة جنسى، از دیدگاه اسلام آشكارتر از آن است كه شرح بیشترى را بطلبد.

آزادى جنسى

طرفداران آزادى گستردة جنسى به چند مطلب معتقدند:
1. ارضاى انواع غرایز، موجب سعادت آدمى است و تمامى بیمارى‏ها و آشفتگى‏هاى روانى، ناشى از عدم ارضاى آنها است براى مثال فروید، روان‏شناس و روان‏كاو مشهور اطریشى، با تكیه بر روان ناخود آگاه آدمى، معتقد است همه بیمارى‏هاى روانى، در نتیجه واپس زدن و سركوب غریزه جنسى است و حتى عشق مادرى و محبت فرزندى و برادرى، رفاقت و دوستى و احساسات مذهبى و هنرى، همه برخاسته از غریزة جنسى است.(2)
2. ایجاد هر گونه منع و محدودیت در مقابل غریزة جنسى، موجب شعله ورتر شدن آن و حرص بیشتر انسان نسبت به آن مى‏گردد.
3. بهره‏ورى از غریزة جنسى، باید از هر گونه قید و بندى آزاد باشد و لذا باید با رفع هر گونه مانع وایجاد كمونیسم جنسى، با تحریك و ترویج غریزة جنسى، مانع بیمارى‏هاى روانى و حرص ورزى مردم در این زمینه شد.
اما در مقام بررسى و نقد این ادعاها، گفتنى است: درست است كه سركوب و ایجاد محدودیت‏هاى شدیدى كه موجب عدم بهره‏ورى كافى از غریزة جنسى شود، مى‏تواند موجب بروز برخى آشفتگى‏ها و امراض روانى شود اما این ادعا كه همه بیمارهاى روانى ناشى از این امر است، دلیلى ندارد بلكه وجود گستردة آشفتگى‏ها و بیمارى‏هاى جسمانى در افرادى كه در ارضاى غریزه جنسى خود محدویتى ندارند، دلیلى بر بطلان آن است. از طرفى، اسلام به هیچ روى با سركوبى غریزه جنسى موافق نیست بلكه آن را ضد ارزش مى‏داند.
انسان به دلیل فطرت كمال جویى مطلق خود، ظرفیت تنوع‏طلبى و سیرى ناپذیرى دارد كه لذت‏جویى انسان، یكى از مصادیق آن است. اگر این میل درونى انسان به سوى غرایز مختلف از جمله غریزة جنسى هدایت شود، هرگز از برخوردارى و بهره ورى جنسى احساس سیرى و بى‏نیازى نخواهد كرد و این امر عواقب بسیار زشت و خطرناكى از جمله انحراف جنسى و تجاوز را در پى دارد. به همین جهت با آموزش و تبیین منطقى محدویت‏هاى لازم، باید این حساسیت‏ها و حرص و ولع انسان را از بین برد.

دیدگاه اسلام

تا اینجا روشن شد كه اسلام نه با رهبانیت و سركوب غریزه جنسى موافق است و نه با آزادى گسترده و بهره‏ورى لجام گسیخته و لیبرالیسم جنسى. سیاست راهبردى اسلام نسبت به غریزه جنسى، بهره‏ورى هدایت یافته و مهار شده است. بنابراین، اسلام در این مورد همانند بسیارى از موارد دیگر آدمى را به اعتدال و میانه روى در استفاده از غریزه جنسى فرا مى‏خواند و افراط و تفریط در بهره‏ورى از غریزة جنسى را نشانة جهالت و نادانى انسان مى‏داند. اما تدابیر عملى اسلام در بهره ورى حكیمانه از غریزه جنسى را مى‏توان در دو دسته جاى داد:
1. تدابیر هدایتگرانه شاخص‏ترین این تدابیر، سه چیز است: تقدیس ازدواج دائم، تجویز تعدد زوجات و تجویز ازدواج موقت. از جمله تعالیم انكارناپذیر اسلام كه همواره شیعه بر آن اصرار ورزیده مشروعیت ازدواج موقت است یعنى، اسلام براى ارضاى غریزه جنسى، تنها به الگوى ازدواج دائم اكتفا نكرده است بلكه هر گاه فردى نتواند به هر دلیلى از جمله هزینه‏هاى مالى، وضعیت شغلى و تحصیلى و از همسر دائم برخوردار گردد، اسلام الگوى دیگرى از بهره‏ورى جنسى را با عنوان «ازدواج موقت» پیشنهاد و تجویز كرده است. بدین ترتیب، از بروز بسیارى انحرافات جنسى پیش‏گیرى مى‏كند. بنابراین در مشروعیت ازدواج موقت حرفى نیست اما در مقبولیت آن به دلیل ذهنیت‏هاى بدى كه در جامعه وجود دارد و نیز به دلیل سوء استفاده برخى
احتیاج به كار فرهنگى زیادى هست تا هم آن ذهنیت‏هاى بد از بین برود و هم جلوى سوء استفاده عده‏اى گرفته شود. بنابراین مخالفت با قانونى شدن ازدواج موقت، عین جهالت و بى‏خبرى است.
2. دستورهاى بازدارنده شامل مجموعه‏اى از احكام فقهى و اخلاقى درباره روابط زن و مرد، و پیش‏بینى برخى مجازات‏ها در این باره است.
در مورد شرایط كنونى جامعه وچگونگى كنترل این غریزه گفتنى است: هر چند مسائل اقتصادى در ایجاد این شرایط نقش دارد اما بخش مهمى از مشكلات، فرهنگى و ناشى از بى‏توجهى به دستورهاى اسلام است. در وضعیت كنونى، به نظر ما توجه به امور زیر تا حدى كار ساز است:
الف. جلوگیرى از خیالات و اندیشه‏هاى باطل جنسى و منحرف كردن آنها با مطالعه روزنامه، كتاب، مجله و گفتن ذكر و كارهایى از این دست.
ب. ایجاد حریم‏هاى خاص میان افراد نامحرم بارزترین تدابیر اسلام در این باره بدین قرار است: 1. منع نگاه شهوت‏انگیز به نامحرم 2. وجوب پوشش و عدم تجمل و خودنمایى 3. منع تماس‏هاى فیزیكى با نامحرم 4. عدم گفت‏وگوى شهوت‏انگیز با نامحرم 5. پرهیز از استعمال بوهاى خوش براى نامحرم 6. خلوت نكردن با نامحرم.
ج. گوش نكردن به موسیقى‏هاى تحریك كننده جنسى چرا كه این گونه موسیقى‏ها موجب میل و اشتهاى سیرى ناپذیر و نامعقول غریزه جنسى و در واقع ایجاد نوعى جنون جنسى مى‏شود.
د. توصیه به عفت و حیاى جنسى چرا كه نقش عفت و حیا در پیش‏گیرى از گناه و انحراف جنسى بسیار كار آمد است.
ه. ازدواج دائم به تأخیر انداختن ازدواج براى كسانى كه آماده ازدواج هستند، باعث به وجود آمدن مشكلاتى براى خود آنها و نیز جامعه مى‏شود. پس گاهى ازدواج كردن براى افراد، واجب و ضرورى مى‏شود و آن زمانى است كه آنها قادر به حفظ دل و دیده خود از گناه نباشند. پرهیز از تشریفات دست و پاگیر، ازدواج را آسان مى‏كند و نیز به آنان امید مى‏دهد كه مسئله فقر را مطرح نكنند زیرا با اتخاذ شیوه صحیح و منطقى در زندگى، این مشكل به راحتى قابل حل است.
بنابراین، در مرحله اول، توصیه به ازدواج ساده و بدون تشریفات است. در مرحله دوم، كسى كه امكانات ازدواج براى او فراهم نیست، مى‏تواند با انتخاب همسر و اجراى صیغه عقد، ازدواج را به تأخیر بیندازد و مدتى را به صورت نامزد باقى بماند، و در مرحله سوم، در صورت نبود امكانات ازدواج، دستور قرآن عفاف و عفت نفس است: مى‏فرماید: « وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدُونَ نِكاحًا حَتّى یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» «و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى‏یابند، باید پاكدامنى پیشه كنند تا خداوند از فضل خود، آنها را بى‏نیاز گرداند».(3) بنابراین، براى حل مشكل ازدواج، باید هم مشكلات فرهنگى و هم مشكلات اقتصادى از قبیل مشكل مسكن، اشتغال و را حل كرد و این هم نیاز به جهاد و برنامه‏ریزى همه جانبة دراز مدت و كوتاه مدت دارد.

پى‏نوشت‏ها :

(1) روم، آیة 12
(2) نگ: فیلیسین شاله، فروید و فرویدیسم، ترجمه اسحاق وكیلى‏
(3) نور (24)، آیة 33

طبقه بندی: پرسش و پاسخ،
برچسب ها:رابطه اسلام و غریزه جنسی، روش صحیح ارضاء غریزه جنسی،

[ سه شنبه 15 شهریور 1390 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ م. ج. مهران منزه ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات