پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی

هر آنچه برای رسیدن به خوشبختی می خواهید

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


راه های پیشگیری از بیماری های روانی درجوانان (2)
باورجایگاه ممتازانسان در نظام آفرینش و دانستن ارزش خود و داشتن اعتماد به نفس، به افراد كمك می كند كه زندگی خود را به پوچی و انحراف، اعتیاد و... هدر ندهند. امام علی(ع) می فرماید: «كسی كه برای خودش احترام قائل باشد، خویشتن را با گناه آلوده نمی سازد.

راه های پیشگیری

1. توجه به ارزش انسان
 

باورجایگاه ممتازانسان در نظام آفرینش و دانستن ارزش خود و داشتن اعتماد به نفس، به افراد كمك می كند كه زندگی خود را به پوچی و انحراف، اعتیاد و... هدر ندهند. امام علی(ع) می فرماید: «كسی كه برای خودش احترام قائل باشد، خویشتن را با گناه آلوده نمی سازد.» (1) ایشان در نقطه مقابل می فرماید: «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره(2) و فلاترج خیره»(3) آن كه برای خود ارزشی قائل نیست، از بدی هایش در امان نباش و امید خیرازاو را نداشته باش».
درنگاه روان شناختی نیز یكی از پایه های اساسی بیماری روانی و به دنبال آن ناهنجاری های رفتاری، عزت نفس پایین و داشتن تصویر بد از خود است. افرادی كه به دلایل گوناگون مثل آلودگی به گناه، هم نشینی با دوستان ناباب، دوری از مسائل معنوی، وجود دشواری ها در مسیرتربیت و.. دچار این مشكل می شوند، آماده ابتلا به هرانحراف و پیدایش هرگونه ناهنجاری هستند.

2. توكل
 

معنای درست توكل این است كه ما در مقام بندگی، تلاش خود را به كارگیریم و غایت امور را به دست خداوند ببینیم. این روحیه، مایه توانمندی روانی و استقامت و امید است.
امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: «هركس برخدا توكل كند، سختی ها بر وی آسان شود و اسباب برای او فراهم گردند و در جایگاه راحت و وسعت و كرامت قرار می گیرد».(4)
در میان روان شناسان نیز سخن از اعتماد به نفس معنوی است. آنها این موضوع را چنین تبیین می كنند: «اعتماد به نفس معنوی، یعنی باورفرد به كائنات و ایمان به نتیجه مثبت زندگی. این نوع اعتماد به نفس، مهم ترین نوع اعتماد است.» (5)همچنین انسان دین باورو متكی به خداوند، از احساس تنهایی رنج نمی برد و در تمام بحران های زندگی، بن بست نمی شناسد. او موظف است تمام تلاش خود را برای زندگی بهترانجام دهد و نتیجه گرفتن را بر عهده خدای حكیمی بگذارد كه بر قدرت او تكیه زده است. (6)

3. تلقین رضایت به خود
 

رضایت انسان از آنچه خداوند بر او پسندیده، و رضایت خداوند از انسان، اوج نیك بختی و به تعبیرقرآن «فلاح» است. این رضایت، نه تنها موجب توقف در رشد و ارتقا نیست، بلكه احساس لذت خوشبختی و پیشرفت به دور از هرگونه تشویش و نگرانی را در پی دارد. در این صورت است كه انسان چیزی را كه مایه دوری او از رضای خدا شود، نمی طلبد. رسول خدا(ص) می فرماید: وقتی پیش تو آن اندازه كه تو را كفایت كند موجود است، به دنبال بیش ازآن مرو كه سبب طغیان تو می شود. (7)

4. مثبت نگری
 

یكی ازموانع سلامت روحی، منفی بافی و ندیدن جنبه های مثبت زندگی است. برخی به جنبه های منفی، بیش ازآنچه سزاوار است، اهمیت می دهند و در مقابل، برای امور مثبت كمترین ارزش را قائل می شوند. جمله های زیرجلوه های از این خصلت است: «هرگز نمی توانم از پس این مشكل برآیم»؛ «نمی توانم این شرایط را تحمل كنم»؛ «با این ظاهری كه من دارم كسی مرا جدی نمی گیرد»؛ «كسی ازاینكه با من باشد لذت نمی برد، برای اینكه بیش از اندازه خجالتی هستم».
این گروه، كارها و ویژگی های مثبت خود را دست كم می گیرند؛ به بیان دیگر از پشت فیلترمنفی به مسائل نگاه می كنند. این روحیه، سبب فراموشی نعمت ها وبه دنبال آن، ناسپاسی می شود و سلامت روان فرد را به مخاطره می اندازد. چند راهكار در حل این مشكل، مؤثراست:
الف) تجربه های مثبت پیشین را به یاد آورید.
امام صادق(ع) می فرماید: «هیچ خیری نیست دربنده ای كه از گرفتاری خود شكایت می كند و حال آنكه در گذشته هزاران نعمت داشته و هزاران راحتی در آینده به او خواهد رسید» (8)
امروزه در روان شناسی مثبت گرا نیز از تكنیك «نعمت شماری»، به عنوان یك فن درمان بهره می گیرند.
ب) پاداش تحمل را، به خود یاد آوری كنید.
پیامبر خدا(ص) در این باره می فرماید:«اگرآنچه را برای شما ذخیره شده می شناختید، برآنچه از شما گرفته شده غمگین نمی شدید».(9)

5. امید به فردایی بهتر
 

انسان، با امید زنده است. امید، نیروی حركت آفرین و زداینده نگرانی هاست كه باید همواره آن را دردل، زنده نگه داشت. امید مایه رحمت است. (10)
امام صادق(ع) دراین باره می فرماید: «ناامید نباش كه ناامیدی كفراست. شاید خداوند تو را به زودی بی نیازكند». (11)

6. قناعت و انتظارات منطقی
 

قناعت سرمایه ای است كه با وجود آن، انسان از زیاده خواهی و طلب دست نیافتنی ها رهایی می یابد.
پیامبراگرم(ص) فرمود: «ای فرزند آدم! هنگامی كه صبح كردی درحالی كه تن تو سالم و خاطرت آسوده است و هزینه روز خود را داری، دیگر غم مخور». (12)
به تعبیر زیبای صائب:

 

آسودگی به گنج قناعت نشستن است
سیربهشت در گرو چشم بستن است(13)

 

7.كنترل خشم و پرهیزازاندوه
 

غم كه نیمی از پیری است، با ایجاد تغییراتی در وضعیت بدن، سلامت جسم و روان را به طورتهدید می كند.
اهل ایمان آموخته اند كه خدا همواره با آنهاست. آموزه های دین، آنان را به مهربانی با دیگران و زدودن غم از دل ها تشویق كرده اینكه برای همه سلامت بخواهند تا خود نیزازاین فضای آكنده از محبت بهره مند شوند. میانه روی در كارها، مهربانی با خانواده، رسیدگی به بندگان خدا به ویژه دلجویی از یتیمان و گرامی داشتن آنان، پیشی گرفتن در محبت به دیگران، فضایی در جامعه به وجود می آورد كه در آن فضا زدودن اندوه از یكدیگر، معمول و رایج خواهد بود.
به گفته روان شناسان، افسردگی، میزان فعالیت را كاهش می دهد. زمانی كه افسرده ایم، گرایش ما به این است كه تحرك كمتری در اطراف داشته باشیم. دراین زمان، وقت زیادی را فقط صرف نشستن و خیره شدن به یك نقطه می كنیم. معمولاً خسته و خواب آلوده ایم. واكنشمان به دنیای خارج نیز كاهش می یابد گویا حواس ما ازكارافتاده اجتماعی دست برمی داریم. به ظاهرخود بی اعتنا می شویم و هیچ چیز توجه ما را جلب نمی كند. تنها بر روی مسائل و مشكلات خود درنگ می كنیم. به خاطر می آوریم كه درگذشته از كارهای خود نتایج بهتری می گرفتیم و تلاش بیشتری می كردیم، ولی حالا متفاوت به نظر می آییم. از نظر مالی، حتی هنگامی كه نشانه ای در دست نیست، خود را در معرض تهدید و خطر می بینیم. درچنین شرایطی با این روش ها می توانیم به بهبودی خود كمك كنیم:
الف) تمام تلاش خود را به كار بریم تا از نظر سلامت جسمی در وضع خوبی باشیم. ما اغلب به خاطر نداشتن فعالیت و تلاش نكردن، دچارخستگی می شویم، بنابراین، باید به یك نوع فعالیت جسمی شدید یا ورزش سخت روی آوریم و كاری متفاوت با فعالیت های معمول خود انجام دهیم لازم است آنچه از اراده مان به جا مانده است تجهیز و خود را به یك فعالیت سخت فیزیكی واداركنیم.
ب) تنها نمانیم و هركاری می كنیم همراه دیگران انجام دهیم.
ج) بیرون برویم و به زندگی خود تنوع دهیم.
د) وقتی افسرده ایم، اطرافیان را به نزد خود دعوت كنیم و محبت بیشتری از آنها بخواهیم برای زندگی اجتماعی خود ارزش قائل شویم و با دوستان خوبمان ارتباط برقرار كنیم.
هـ) آرمان ها و هدف های خود را شناسایی و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی كنیم. مثل برنامه ریزی برای ادامه تحصیل، به دست آوردن موقعیت های اجتماعی خوب، برنامه ریزی برای تعطیلات.
و) كنترل خشم و پرخاشگری هم ضروری است. افراد پرخاشگر سعی می كنند نیازها و خواسته های خود را از راه تسلط، توهین و تحقیردیگران برآورده كنند. پرخاشگری، نشان می دهد كه فقط به فكرخود هستیم.
می توانیم به جای پرخش، ازشیوه های جایگزین آن، مانند مهارت قاطعیت، ابراز وجود و نیزتكنیك جرئت ورزی استفاده كنیم. همچنین برای کنترل احساسات خود، تمرین كنیم و نظرمان را بدون توهین به دیگران اعلام داریم.

8.تفریح و شوخ طبعی
 

در یك برنامه ریزی منطقی برای زندگی، تفریح سالم، ورزش، سیرو سیاحت، گفت و گوهای فرح بخش با افراد نیك سیرت، خواب كافی و به موقع، شوخی های كنترل شده كه از آزردگی دیگران و آلودگی به گناه دور باشد، جایگاه مهمی دارد و درحقیقت اینها به انسان كمك می كند كه با نشاط و شادابی، وظایف خود را درزندگی انجام دهد و در برابر تهاجم عوامل ناخوشایند و فشارهای روانی، مقاومت موفق و آسانی داشته باشد. پیامبرگرامی اسلام فرمود: «دل ها را ساعت به ساعت استراحت دهید».(14)
شوخ طبعی، شكننده كبر و غروراست و انسان را ازخشكی و جدیت بیش از اندازه، خارج می كند و به او قدرت می دهد كه فشارهای روحی و آثار درونی خودخوری (تنش درون ریز) را بیرون بریزد كه این كار در رویارویی با استرس ها بسیار مفید است.

پی‌نوشت‌ها:
 

1. غرر الحكم و دررالكلم، ج 2، ص 669.
2. بحارالانوار، ج 78، ص 365.
3. غررالحكم و دررالكلم، ج 2، ص 712.
4. همان، ص 706.
5. نك: باربارا، دی آنجلیس، اعتماد به نفس: دستیابی به آن و زندگی با آن ترجمه: شهرزاد لولاچی.
6. نك: عبدالله نصری، انتظار بشر از دین، ص 17.
7. نهج الفصاحه،ح231.
8. مصباح الشریعه، ص 183.
9.كنزالعمال، ج 6، ص 614.
10. پیامبراكرم(ص): «الامل رحمة لامتی و لولا الامل ما رضعت والده ولدها ولا غرس غارس شجراً؛ امید برای امت من رحمت است و اگرامید نبود زن شیرده فرزند خود را شیرنمی داد و كشاورز درخت را نمی كاشت.»
11. كشف الغمه، ج 2، ص 162.
12. نهج الفصاحه، ح 23.
13. دیوان صائب، ج 1، ص 262.
14. نهج الفصاحه، ح 1677.

 

منبع: نشریه گلبرگ- ش116
طبقه بندی: خانواده و اجتماع، پزشكی و سلامت،

[ جمعه 25 شهریور 1390 ] [ 08:30 ق.ظ ] [ م. ج. مهران منزه ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات