پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی

هر آنچه برای رسیدن به خوشبختی می خواهید

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ پورتال جامع فرهنگی ،‌ اخلاقی ،‌اعتقادی ،‌ اجتماعی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.ابعاد آزادی در اسلام
آیت الله جوادی آملی:

ما اگر منبع وحیانی داشتیم معنای آزادی را از آنجا می گیریم و اینكه كجا ممتنع است كجا ممنوع است آزادی تكوینی چیست آزادی تشریعی چیست را مشخص می كنیم و اگر منبع وحیانی نداشتیم، آن مواد حقوقی را از آزادی و عدل و مانند آن می گیریم اما عدل و آزادی و استقلال و مانند آن، پایگاه ندارند. لذا ناچاریم از رسوبات فرهنگی، رسوم عادی، سنتهای عادی و عادت و آداب مردمی بگیریم كه این هیچ پایگاه علمی و دینی نخواهدداشت.
بنابراین آزادی در اسلام عبارت از آن شد كه انسان تكوینا آزاد است (یك) تشریعا محدود است (2) این محدودیت برای مصونیت اوست (سه) و مهمترین آزادی، آزادی اخلاقی و آزادی علمی است (چهار) كه در بخش اندیشه، از گزند وهم و آسیب خیال آزاد باشد و در بخش انگیزه هم از آسیب و آفت شهوت و غضب آزاد باشد (پنج) وقتی این آزادیهای اخلاقی و مانند آن فراهم شد، آن گاه به آزادیهای سیاسی- اجتماعی كه می رسد كاملا موفق است. نموداری از این آزادی را شما درباره وجود مبارك حسین بن علی بن ابی طالب(ع) می بینید.

ابعاد حق و تكلیف

همان طوری كه عدل، مبناست و این مبنا را باید از منبع وحی گرفت، آزادی، استقلال و مانند آن مبانی حقوق اند و باید این مبانی را از منبع وحی استنباط كرد. وحی به ما می گوید شما در زندگی، حق فردی دارید، حق جمعی دارید، ملت، حق سیاسی دارد، حق اجتماعی دارد حق اقتصادی دارد حق فرهنگی دارد؛ ولی هر حق درمقابل تكلیف است. دیگران هم حق دارند و ما مكلفیم حق آنها را رعایت كنیم ما هم حق داریم و دیگران هم موظفند كه حق ما را رعایت كنند. تجاوز به حریم دیگری گرچه با رهایی انسان سازگار است ولی با حریت او سازگار نیست. اگر كسی خواست جلوی آزادی و حریت ما را بگیرد ما حق داریم از خودمان دفاع بكنیم و این مانع را دفع بكنیم و این یكی از شعب جهاد-یعنی جهاد اصغر- خواهدبود لیكن كسی می تواند جهاد اصغر داشته باشد و در جهاد اصغر پیروز باشد كه در جبهه جهاد اكبر پیروز باشد. یعنی همان طوری كه در بیرون دشمن حمله می كند و قصد آسیب رساندن دارد، در درون هم این هوا و هوس حمله می كنند و تلاش و كوشش آنها این است كه عقل را به اسارت بگیرند.(1)

تضاد فقر با دین داری مردم

این آیه اقتصاد را ترسیم می كند كه مال مملكت به منزله خون مملكت است و باید 360درجه دراین مدار دایره بگردد كه همه اعضای این مملكت زنده باشند نه فلج. وگرنه اگر این مال در یك منحنی خاصی از دست سرمایه داری به دست سرمایه داری بگردد، می شود دولت «بین الاغنیاء» یعنی در همین نیم دایره فرضا یا در این منحنی تداول دارد و دست به دست می گردد، بقیه كه كارگر و عمله اند فلج اند، چه اینكه این منحنی كوتاه، دولت باشد كه نظام شرق بر آن بود با سرمایه دار های معروف غرب باشند.
... فرمود برای اینكه این مال كه به منزله خون است یك مدار 360درجه ای داشته باشد همه جا بگردد و همه را زنده كند باید مسئله فی ء و امثال فی ء عادلانه توزیع بشود «كی لایكون دوله بین الاغنیاء منكم.»
... ملتی كه با اقتصاد و مالش فاصله داشته باشد و فقیر باشد، دین داری آن ملت مشكل است.(2)

شاخص های حكومت الهی و شیطانی

آیت الله شیخ مجتبی تهرانی:
ما دو نوع حكومت داریم؛ حكومت شیطانی و حكومت رحمانی. حكومت، اگرحكومت شیطانی باشد، سه اهرم اصلی ابزار كارشان است؛ تطمیع كردن چه با پول، چه با پست؛ تهدیدكردن برای اینكه مردم را به سوی خودشان بكشند یا با شهوت یا با ترس؛ و تحمیق كه عبارت است از سوءاستفاده كردن از باورهای دینی مردم. این كار، كار آنها است. اما امام حسین(ع) این كار را نكرد، بلكه عكس بود... مشخصه حكومت الهی این است كه هیچ گاه برای پیشبرد اهدافش، از این ابزار استفاده نمی كند. در حكومت الهی هیچ خبری از این حرف ها نیست. در حكومت الهی اصلا بحث فریبكاری و بهره گیری از بی خبری مردم و بی خبرگذاشتن آنها نیست. امام حسین(ع) به حسب ظاهر قیامی كه كرد برای این بود كه حكومتی مادی و شیطانی را براندازد تا به جای آن حكومتی الهی و رحمانی بر مسلمین حكومت كند.

جهل عامل مرگ جامعه

امام حسین دنبال این بود كه امت اسلامی را اصلاح كند؛ هم ظاهر و هم باطن امت را می خواست اصلاح كند. البته برای اصلاح باطن، از راه ظاهر باید وارد شویم. گام اول این است تا راه برای گام دوم باز شود. به تعبیر دیگر «جهل» است كه موجب مرگ شخص و موجب مرگ امت و جامعه است؛ و «بینش» است كه به فرد حیات می دهد و به اجتماع و امت حیات می دهد. امام حسین می خواست این امت مرده را زنده كند. بنابراین، حركت اصلاحی و امر به معروف و نهی از منكر امام حسین(ع) مقدمه بود برای اینكه به امت شعور بدهد. حضرت می گوید خودت باید بفهمی، نه اینكه من به تو تحمیل كنم. اصلاً شعور تحمیلی نیست. ما همه شعور داریم، عقل داریم، فكر داریم، اما این را باید به كار بیندازیم تا خودمان حق را از باطل تشخیص بدهیم.

جابه جایی هدف و وسیله انگیزه

قیام امام حسین(ع)

این تعبیر امام حسین كه خودش می فرماید: «و علی الاسلام والسلام» چون دارد می بیند كه اینها هدف و وسیله را جابه جا كرده اند و این جابه جایی بعد به تدریج منجر به از بین رفتن اسلام می شود. در نگاه آنها اسلام اصالت نداشت و هدف نبود. بی بند و باری رواج داشت و در نتیجه در «اصالت الاباحه ها» باز می شد. باب لاابالی گری باز می شد و احكام شریعت به دست فراموشی سپرده می شد. قضیه این بود. اول جابه جایی هدف و وسیله بود، ولی بعد از آن و به تدریج تمام احكام شریعت فراموش می شد. اول اسلام هدف بود و حكومت وسیله بود، اما حالا كه حكومت اصل شده و اسلام ابزار است امام حسین(ع) قیام می كند.(3)

وظیفه رسانه ملی

آیت الله صافی گلپایگانی :
به مسئولین محترم صدا و سیما توصیه می كنم آنچه در چهارچوب تعالیم اسلامی موجب تقویت معرفت دینی و آگاهی افراد به جریان های سیاسی و دام های ابلیسی و انحرافی دشمنان اسلام باشد و سبب شناخت بیشتر انسان نسبت به دین و زندگی سالم می شود و حس استقلال اسلامی و فروتن نبودن در برابر كفار و مستكبرین را تقویت می كند، حاكم كنند و از بخش هایی كه متضمن غنا و ساز و آواز و استعمال آلات طرب و مناظر مهیج باشد اجتناب كنند.(4)

لزوم حفظ هویت دینی در نظام اسلامی

افتخار ما این است كه هویتمان اسلام، قرآن و احكام الهی در جامعه است و باید تلاش كنیم آنها را در جامعه حفظ كنیم.
... در نظام اسلامی باید ارزش های دینی چون حجاب، تعالیم قرآنی جاری باشد و نباید شاهد هرج و مرج باشیم.(5)

ملاك دوستی و دشمنی فقط خدا

آیت الله مصباح یزدی:
مسلمان واقعی باید ملاك دوستی و دشمنی هایش فقط خدا، دین و ایمان باشد. براساس این ملاك، در این زمان ما باید كسانی را كه موافق اسلام و نظام اسلامی هستند- چه خویش و چه بیگانه- مثل جان خود دوست داشته و از ایشان حمایت كنیم، و كسانی را هم كه با این نظام مخالفند و درصدد براندازی آن هستند و علیه آن توطئه می كنند دشمن بداریم و باآنان مخالفت كنیم؛ كسانی كه نمی خواهند احكام اسلامی اجرا شود و با صراحت می گویند ما طرفدار سكولاریزم و تفكیك دین از سیاست هستیم. آنان دین را به حاشیه می رانند و معتقدند دین نباید در متن زندگی مردم جایی داشته باشد.(6)

آثار و تبعات لقمه حرام درجامعه

آیت الله مظاهری:
یكی از تبعات غذای حرام، این است كه توجه و بیداری را از انسان سلب كرده، او را در غفلت فرو می برد.وقتی چنین شد، حال عبادت ندارد، از نماز لذت نمی برد و بدتر از آن، از گناه لذت می برد. به مرتبه ای از سقوط می رسد كه رابطه با خدا برایش مشكل است و نه تنها موفق به خواندن نماز شب نمی شود، بلكه توفیق نماز اول وقت نیز از او سلب می شود.
از دیگر تبعات مال حرام، پدید آمدن جهل مركب برای انسان است. به این معنا كه كار زشت درنظر او جلوه نیكویی دارد.قرآن كریم، ورشكسته ترین افراد در قیامت را كسی می داند كه اعمال ناشایست خود را نیك می پندارد.
افراد جامعه ای كه مبتلا به مال حرام است، دچار جهل مركب می شوند. چنین اجتماعی می رسد به آنجا كه از لحاظ فرهنگی مشكلات فراوانی دارد، اما تخیل می كند كه از برترین فرهنگ ها برخوردار است. فرهنگ اسلام در بین افراد آن جامعه، خرافی تلقی می شود؛ چادر بین آنان ارزش ندارد، بلكه یك خرافه است. پوشش غربی را امتیاز می دانند. دین، نماز، مسجد و محراب را مسخره می كنند و رفتارهای زشت و ناپسند و فرهنگ غرب را نیكو می دانند. ظلم، درچنین جامعه ای معتبر است و ریا و رشوه، در بین افراد آنان عادی است و امتیاز محسوب می گردد.

راهكار مقابله با فساد اخلاقی، اداری، اقتصادی حكومت

اگر همه دولت ها و ملت ها برای احیای امر به معروف و نهی از منكر برنامه ریزی و تدبیر لازم را داشته باشند، دامنه معضلات و مفاسد اخلاقی و اجتماعی دردنیا به شدت كاهش خواهد یافت.
البته نكته مهم دراین جهت آن است كه مسئولان،حاكمان و مردم درهمه كشورها،اصلاح را از خودشان شروع كنند و پس از آن برای اصلاح دیگران و جامعه، گام بردارند.
... اگر مسئولان نهادها و ارگان های دولتی، مبارزه با مفاسد اخلاقی، اداری و اقتصادی را از خودشان آغاز كنند و مردم نیز دراین خصوص بی تفاوت نباشند و علاوه بر مراقبت از خود و نزدیكانشان، به حد تذكر و ارشاد زبانی كه وظیفه حتمی آنان است، به امر به معروف و نهی از منكر بپردازند، در مدت كمی این معضلات بزرگ برچیده خواهد شد.(7)

آفت بی توجهی به ابعاد مفهومی و سلوكی قرآن

استاد حسن رحیم پور:
متاسفانه به نظرمی رسد مسئله قرائت قرآن در محافل، بیشتر به صوت احسن توجه می شود و این یك نكته انحرافی است كه به آهستگی درمجالس و محافل قرآنی راه پیدا می كند. مبادا كم كم زیبا خواندن قرآن اصالت پیدا كند و ما را به سوی ریتم و آهنگی غیر از شان قرآن سوق دهد.
وی با تاكید بر آنكه قرآن باید با صوت خوش خوانده شود اما نباید به صوت زیبا اصالت داد، افزود: پیامبر اكرم(ص) 1400 سال پیش نسبت به اتفاقات جامعه قرآنی امروز پیش بینی هایی را داشته و فرموده اند: پس از من كسانی خواهند آمد كه فقط قرآن را خوب می خوانند ولی اقتصاد، سیاست، خانواده، دستگاه قضا و حقوق بشری آنها قرآنی نیست، آنها فقط قرآن را زیبا می خوانند و به معنا و مفهوم آن توجهی ندارند.

پی نوشت ها

1-حوزه، 8/4/90
2-شفاف، 13/4/90
3- فارس، 14/4/90
4-مهر،12/4/90
5-حوزه، 15/4/90
6-حیات، 11/4/90
7-حوزه، 19/4/90
8-فارس، 12/4/90

کیهان

طبقه بندی: اسلام دین زیباییها،
برچسب ها:اسلام، ابعاد آزادی،

[ دوشنبه 1 اسفند 1390 ] [ 03:27 ب.ظ ] [ م. ج. مهران منزه ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic